Over mij

Marjolijn de Galan-9-ZW.jpg
 
 

Het duurde een tijdje in mijn werkend leven voordat ik bloeide. Het duurde ook een tijdje eer ik in mijn ondernemend bestaan bloeide. Ik volgde de geijkte paden maar dat bracht me toch geen vreugde. Ik wilde de dingen graag doen op mijn manier. Eigenheid, vrijheid, onafhankelijkheid zijn namelijk nogal belangrijk voor me.

 

Ik wilde een leuke onderneming hebben en mooie dingen maken om anderen mee te laten bloeien. Ik wilde lekker werken met leuke mensen, plezier hebben in mijn leven met mijn geliefden en de energie voelen stromen. Maar ik wilde ook ruimte hebben voor heel andersoortige projecten waarin ik op een andere manier een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Want ik ben meer en kan meer.

 

Floreren gaat voor mij niet over het snelst de hoogste berg van succes oprennen en je wentelen in applaus en klatergoud. Floreren gaat over het zelf ter hand nemen van je levensplezier daar waar kan. Op een manier die past bij wie jij bent.

 

Ik besloot te onderzoeken hoe ik mijn leven vorm kon geven op een wijze die past bij waar ik voor sta en in geloof. Ik ontdekte dat het kan, bloeien volgens je eigen definitie. Sterker, ik geloof zelfs dat je alleen echt goed kunt bloeien als je zo dicht mogelijk bij jezelf blijft.

 

Als trainer (hier lees je meer over mijn werkachtergrond)  geloof ik in de groeikracht van mensen. Ik sta het hardst te juichen als ik iemand mooie stappen zie zetten. Het geeft zo'n energie. En ik weet dat uit de ene stap de volgende mooie nieuwe dingen voortkomen. Met vaak wonderbaarlijk leuke bijoogst. Dat is het rimpelingeffect!

 

Iedere stap is er éen en kleine stapjes doen het hem. Het is ook die filosofie vanwaaruit ik mijn werk doe: mijn tempo, de stroom volgen, de dingen doen die voor me kloppen. Het gaat me niet om groter, verder, meer maar om vervulling, aandacht, energie en plezier.

 

Ik vind niets leuker dan mensen helpen tot bloei te komen. Want ik geloof erin dat bloeiende mensen, bloeiende dingen maken en creëren waarmee zij op hun beurt weer anderen kunnen laten bloeien. Ik laat ze zien hoe ze op hun bloeipad kunnen komen en blijven en ik ondersteun ze met liefde op hun tocht. Het is mijn bijdrage aan de wereld.

 

Wil je meer weten?

Ffbelle.jpg

In het menu en de agenda vind je mijn actuele programma's.
Wil je liever eerst even bomen, horen hoe ik klink?
Bel of mail me geheel vrijblijvend op
06 156 99 665 of  mail@marjolijndegalan.nl.

signme.jpg